Mai   japán   teaiskolák


Mára a wabi-sabit korábban elválasztó jel kötőjellé vált és olyan sokféle tartalommal telítődött, hogy lépten-nyomon wabiba ütközünk, ha modern épületeket, múzeumokat látogatunk, festményeket, performance-okat nézünk, vagy logót tervezünk. Ma azt is szinte lehetetlen kideríteni, mit is gondolt valójában Rikyu a wabi-sabiról és a teaszertartásról, mivel minden ezzel kapcsolatos ismeretünk másodkézből származik.


A legfontosabb dokumentum, a Nanbo Roku feltehetően Rikyu halála után, tanítványa, egy Sakaiból származó buddhista szerzetes tollából származik. Néhány tanítványa szerint ez a munka csupán művészi hamisítvány, amire abból a tényből következtetnek, hogy a mű egyetlen hiteles másolatát Tachibana Jitsuzan egy szamuráj és teamester fedezte fel, Rikyu halálának századik évfordulóján. A másik alapmű, a Yamanoue Sojiki egy a Rikyu által a teaszertartások során használt teaeszközök és kiegészítők jegyzéke, ahogy azt tanítványa Yamanoue Sogi megfigyelte. Mindkét könyvet gyakran használják a tea és a wabi-sabi összefüggéseinek legkülönfélébb ideológiai igazolásául. Magában a teaszertartás folyamatában a személyes véleményt és elképzeléseket legtöbbször igyekeznek kizárni. Még a legapróbb kézmozdulatok és pozíciók is milliméter pontossággal vannak leírva, ráadásul ezek a konvenciók évszázadok óta változatlanok, bár hozzá kell tennünk, hogy éppen Rikyu volt az, aki rituálé és racionalitás, a legkisebb energiafelhasználás maximális figyelembevételével leírta a mozdulatok milyenségét és logikai sorrendjét. Körülbelül száz évvel Rikyu halála után a tea művészete a tea útjává (chado) vált, ami látszólag egy vallásos, spirituális gyakorlat volt. Ez az átváltozás nem hagyta érintetlenül a tea szertartás szívének számító wabi-sabit sem, ami tovább redukálódott, egyszerűsödött, s egy végleges szereposztásban és szövegkönyvben kristályosodott ki. A wabi-sabi a legjobb úton volt afelé, hogy gazdag, csillogó és gyönyörű legyen.

                 

                         modern teaház koncepció

 

A Chanoyu kánonja a rendkívüli népszerűségnek köszönhetően a legkülönfélébb teaiskolákban élt tovább. Ezek a teaiskolák sokszor csaka használt tárgyakban, apró részletekben különböznek egymástól, de fontos helyszínei a tanulásnak és gyakorlásnak. Ma legalább ötven féle iskola működik, köztük egyre több az olyan közösség, ami szakít mindenféle költséges hagyománnyal és a lehető legegyszerűbb módon, a leghétköznapibb környezetben keresi a Tea Út gyakorlásának lehetőségét.Íme néhány a fontosabbak közül.

 

 

Az iskola neve

Alapító

Ismertető - Az egyenesági teaiskolák

Sotanryû Sen Sôtan
Rikyû fogadott fia a wabi örökség egyik átmentője. Ma létezik ilyen iskola, annak ellenére, hogy Sôtannak nem állt szándékában a stílust intézményesíteni.
Urasenke Sen Sôshitsu
Sôtan negyedik fia, aki már Konnichian I.nek nevezte magát és különálló iskolát szervezett. Nemzetközileg a leginkább ismert teaiskola
Omotosenke Koshin Sôsa
A harmadik fiú, aki magát tudatosan Fushin’an I-nek kezdte nevezni és iskolává fejlesztette az általa tanult és képviselt stílust. Erős az ázsiai ás amerikai jelenléte.
Hisadaryû Hisada Souei
Hisada Rikyû unokaöccse volt, az iskola lényegében az „egyenesági” iskolákhoz tartozik, de leginkább az Omotosenke egyik hajtása.
Horinouchiryû Horinouchi Jôsa A Rikyu iskola örökösének mondja magát
Edosenkeryû Kawakami Fuhaku
Futaku az Omotosenke iskola hetedik generációs iemoto vezetőjének utasítására ment Edoba (Tokióba) és új iskolát alapított, ami fenn is maradt.
Mushanokôjisenke Sen Sôshu
Sôtan második fia, aki Kankyûan I. néven hívta magát és egyenesági Rikyû iskolát alapított.
Souhenryû Yamada Sôhen
A Rikyû féle iskolát követő Sôtan tanítvány.
    A Rikyu tanítványok iskolái
Az iskola neve Alapító  
Hosokawasansairyû Hosokawa Sansai
A Rikyû féle iskola egyik legkorábbi (még XVI. századi) elágazása. Hosokawa a katonák körében kezdte el népszerűsíteni a teaszertartást.
Oriberyû Furuta Oribe

Oribe egy minói nagyúr volt és Rikyû szűk köréhez, legfontosabb tanítványai közé tartozott. Az általa alapított iskola csak a családban élt tovább.

Souwaryû Kanamori Souwa
Souwa az 1600-as évek elején alapította az iskoláját az alább következő iskolák mixtúrájaként.
Ensyûryû Kobori Ensyû
Ensyû Oribe tanítványa volt és Hidenaga (Hideyoshi fivére) teamestereként saját stíluselemek hozzáadáával új iskolát alapított, ami a szamuráj nagyurak körében örvendett nagy népszerűségnek, éppen ezért daimyo szertartásnak is hívják. Nem nehéz kitalálni, hogy ez a leginkább formához kötött szertartás.
Urakuryû Oda Uraku A legmagasabb rangú szamurájok fényes és gazdag szertartása volt. Ez itt a Lordok Háza.
    A Doan iskolák (a vér szerinti Rikyu fiút követő iskolák és ágaik)
Az iskola neve                        
Alapító           
 
Sekisyûryû Katagiri Seisyû
Yamato ura volt, Ensyû utóda a sógunátus teamestereként. szintén szamuráj teaiskolát alapított.
Chinsinryû Matsura Chinsin
Kora Edo-kori teavadhajtás.
Simizuryû Simizu Dôkan

Simizuha iskolának is hívják, a Seisyû leágazása

Fujibayasiryû Fujibayashi Sôgen
Fujybayashi a Seisyû által uralt tartomány egy hűbérbirtokosa volt. Ő örökítette tovább az eredeti formájában a korai Seisyû szertartást.
Sinsekisyûryû Katagiri Sadanobu Sen stílusú teaszertartás
Kosekisyûryû Honsyô Sôi A Sinsekiyyuval szemben létrejött iskola
Fumairyû Matsudaira Fumai A fentieken alapuló egyéni stílus  Ezek a teaiskolák a túlélés érdekében gyakran megmerevedett, nehezen átlátható rendszerbe kényszerítették a jelentkező növendékeket, de az is igaz, hogy az intézményesült teaiskolák élő múzeumként járultak hozzá a hagyományos formák állandóságának fenntartásához. Az ismétlés, a gyakorlás a legjobb eszköz a hagyomány életben tartására. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a teaművészet bizonyos szempontból az egyik utolsó mentsvár volt a modernizálódó, a nyugati szokásokat nyakló nélkül vedelő és alkalmazó Japánban a wabi-sabi számára. Az intézményesült teagyakorlás egyúttal meditációs gyakorlatként is érvényesült. A mechanikai formák nem gondolkodó ismétlése hatékonyan segít a létezés megélésében és felfogásában; sem művészi, sem más jellegű döntéskényszer nem vonja el a meditáló figyelmét. Ennek a gyakorlási módnak egy másik nem kevésbé fontos aspektusa az a Zen által közvetített tapasztalat, hogy nem a nyelv, hanem a test a tudás és a technika hordozója. Ezért aztán a tea a formák ismétlésének tanulására fókuszál.


A wabi-sabi többé már nem a tea ideológiai, vagy spirituális alapköve. Ma már bármire mondhatjuk, hogy úgy szól, úgy néz ki, mint a wabi-sabi. A pontos szavak és a stilizált formák kikoptak eredeti jelentésükből, s a teaiskolák olyan új jelszavakat tűztek zászlajukra, mint a „világbéke” vagy „az emberek közötti kommunikáció elmélyítése” Ma visszatekintve úgy tűnik, hogy az emberek közötti komunikáció, mégha létezett is mint cél, nem volt elsőrendű Rikyu wabi-sabi teaművészetében. A Nanbo Roku szerint a tea gyakorlását végzők nem kell figyelmet fordítaniuk arra, hogy mozdulataikat, cselekedeteiket szinkronizálják a vendégekével, hanem a spontán cselekvéseket részesítette előnyben. Más szóval: ne gondold, hogy az emberi kötelékek alkalmasabbá tesznek a lehető legmagasabb színvonalú wabi-sabi pillanat elérésére. A wabi-sabiban tárgyak és személyek azonos súlyúak. A wabi-sabi nem humanitárius filozófia, nem az élet szentségét, vagy ember emberrel szembeni jó, vagy gonosz kapcsolatában foglal állást.

 Sok-sok évvel a wabi-sabi eredeti jelentésének elvesztése, vagy kitágulása után az ortodox teatársadalom kortárs művészeket és disegnereket hívott segítségül, hogy megkíséreljék a wabi-sabi kapcsolat felélesztését. Tették ezt nemzetközi környezetben. Sabie (Sa= tea, Bi= szépség, e= találkozni, annyit jelent találd meg a tea szépségét) ez a neve egy progresszív, a teával foglalkozó modernkori szervezetnek. A Sabie vezetője Masakuzu Izumi a második legnagyobb teaiskola vezetőjének másodszülött fia (tehát nem iemoto). Manapság a csoport művészeti kulturális irányát Ikko Tanaka, (a japán grafika doyenje) és Junji Ito (híres kritikus és művészeti vezető) határozza meg.

 

 

 

Ennek az új wabi-sabinak a filozófiai alapja egy már Rikyu által is idézett régi Zen bölcsesség felelevenítése:
Ichi go, Ichi-e

Első (tea)találkozás, utolsó (tea)találkozás,

ami annyit jelent, hogy maximális figyelmet kell fordítani mindenre, ami saját életedben, ebben a pillanatban történik. LÉGY ITT, MOST. Hogy ez az újkori wabi-sabi szerű érzés mennyire segít majd új spirituális erkölcsi tartalmak kifejlesztésében és a régiek felidézésében, az még a jövő zenéje.


 

 

 

 
Ugrás az oldal tetejére