Temae   teaszertartás


Temae, avagy Zuhandenheit
hand.gif temae.gif
Kéz, elől lévő dolog, munka, erőfeszítés, kézírás, képesség
Elől, ezt megelőzően, velem szemben
Egy pont előttem, egyetlen dolog, amire minden erőfeszítésem irányul; a tea
A címért valószínűleg komoly kritikát kapunk majd. Szigorúan véve a temae a tea elkészítésének folyamata. Míg a chaji a teljes szertartást jelöli, a temae a tea köré koncentrálódó tevékenységek neve. a kéz jele, a velem szemben lévő pont, így a temae a teljes teakészítésre fókuszáló koncentráció. A téma szóval való hasonlósága merő véletlen, mégis jelentése részben társítható azzal, mert egy tea bemutatási témát jelöl.

 A temaek többféle módon kategorizálhatóak. Vannak hivatalos, nem hivatalos és titkos temaek, de csoportosíthatjuk a temaekat évszak, vagy különleges eseményhez való kapcsolódásuk szerint is. Még könnyebb, ha a temaekat a tanítási sorrend alapján ismerjük meg. A teakészítés hivatalos és egyszerűbb elkészítési formáit a különféle teaiskolák szigorú szabályrendszerek mentén illetékességi szintekbe és témákba rendezik. Az Urasenke ellenőrzött képzési rendszerében a temaek Kyojo
許状 (tanulási fokozat, engedély) szerint tagozódnak. Egy bizonyos kyojo elérése után a tanuló engedélyt kap a megfelelő Kyojo által lefedett temaek gyakorlására, egy idő után pedig tanítására. Némileg hasonlít ez a harcművészetek és más képzési területek szintjeihez, de azoknál jobban átjárja a hierarchia. A
kyojoért a tanítvány mestere folyamodhat a Kyojo-bu ban az Urasenke kyotoi központjához, ahol a iemoto nevében kapja meg a hozzájárulást. A Kyojo elérésével a tanuló lehetőséget kap a továbbtanulásra is, amiért fizetnie kell. Persze minden teaiskola létesít tanulóköröket, kollégiumokat, sőt bentlakásos ösztöndíjat ad a tanuláshoz, de a rendszer lényegében megköveteli, hogy az ösztöndíjat helyben, a legfontosabb eszközök és tartozékok megvásárlására költse el. De ezzel csak a teaiskolák működési rendszerét vizsgáljuk, maga a temae máris kicsúszott a kezünk alól (elől).
Ha tanulási rendként fogjuk fel , akkor a temaek természetesen az alapoktól indulnak úgy, hogy a teakészítés fázisait - eszközök bevitele, elrendezés, tisztogatás, teakészítés, a szertartás bezárása - külön témaként kezelve oktatják. Ezt nem is lehet másként tenni, éves gyakorlat is csupán arra elegendő, hogy ezeket a részegységeket megismerjük és több-kevesebb gyakorlatot szerezzünk benne, arra remény sincs, hogy mindezek szellemi hátterét, vagy egy komplett chajit kivitelezzünk. Ilyen rész-tanulási fázisok a
Nyumon 入門 , azaz bevezetés    
ezen belül a Warigeiko 割り稽古 külön gyakorlatok
 

Hirademae

üeszközök bevitele usuchához, majd koichához
  Shozumi 初炭 A tűz (faszén) előkészítése
  Gozumi 後炭 A tűz (faszén) felélesztése koicha és usucha között
A következő leckék már egybefüggő szertartás temaek, de még mindig alapfokon, ezek a Konarai 小習 szertartás temaek. Ezek között sok fáradságos lecke között megtalálható a leveles tea tartó edény bemutatásának mozdulatsora, tea felszolgálása egy nemesembernek és főleg olyan gyakorlatok, ami a vendégekkel való kapcsolattartást tanítják. (teatárgyak bemutatása a vendégnek, a tűz elkészítése a fővendég segítségével stb). Külön említésre méltó, hogy önmagában az eszközök manipulálása is nehezen tanulható, de ez csak a kezdeti fázis, a leckékben előrehaladva a teapedagógiában különös hangsúlyt kap a vendégekhez való viszony.


  Miután a tanítvány sikeresen elsajátította ezeket a leckéket, érdemessé vális az első titkos szertartások bemutatására. Ezek a legrégibb temaek, írásban sehol nem szerepelnek, csak a mestertől sajátíthatóak el és központjukban mindig valamilyen régi, különleges teatárgy áll. Ilyen például a karamono 唐物, aminek során egy ritka, gömbalakú, kínai eredetű chaire teatartót használunk. A titok minden iemoto iskola tanításának fontos, sőt elengedhetetlen része, a hierarchia éltető eleme. Ezeket a temaekat összefoglalóan Sikaden néven nevezzük.

A következő temae szint, a Rangai, a tea különleges terekben történő elkészítését veszi célba, megjelenik a bambuszkosár, majd a lakkozott fadoboz, a külső helyszínekre szánt temaek elengedhetetlen kelléke. A hordozható chanoyu részletes kibontása elsősorban az Urasenke teaiskola találmánya, de egyszerűbb formában az Omotosenke is tanítja. Eredeti, szerény "piknik", a természetben bemutatható tea stílusból bárhova elvihető diplomáciai teává vált.
  teaszert1.jpg
  XV. Hounsai Genshitsu 2005-ös teatisztelgése a Hősök terén. Ez egy speciális chabako temae (forrás Múlt-Kor)

 

Wakindate 和巾点 Urasenke hagyományban egy fa nakatsugi teatartót használ a chaire helyett

Chabakodate 茶箱点

Teadobozban szállított, kibontott és előkészített eszközök - nem olcsó mulatság
Unohanadate 卯の花点 Tea bamutatása dobozban szállított eszközökről és tálcáról
Wakeidate 和敬点 A II. világháborúban a kamikaze pilótáknak kitalált "utolsó" tea két chawannal bemutatva.
Yuki Téli, fadobozból elővarázsolt tea
Tsuki Ugyanez ősszel
Hanadate A hanami, a virágnyílás idején szabadtéren lakkozott fadobozból alőadott tea - gyönyörű
Shikishidate 色紙点 Ez a jellegzetes Urasenke díszes, lakkozott doboz segítségével elővezetett szertartás. Csak az Urasenke tanítja. Ha elmennek egy "japán teaszertartásra" Európában, nagy valószínűséggel ilyen eszközökkel, és módon bemutatott szertartással találkoznak.
Ez csupán néhány az alapfok temaék közül. A temaek száma igen nagy, több száz, (egy XIX. századi kézikönyv szerint több, mint 800) de a bemutató vendéglátó saját variációi, vagy egyes helyszínekre alkalmazott temaek miatt tulajdonképpen mindegyik más. A lényeg iskolán belül, vagy iskolán kívül ugyanaz lesz: a hagyomány erején alapuló, egy pontba koncentráló, tea által való megtisztulás közösségi élménye.
 
Ugrás az oldal tetejére