A   wabi   teaház


grass teahut
Murata Souju tovább finomította a wabi tea részleteit. A souan souan stílusú teaház immár véglegesen külön színtérré vált, amit Souju zsúpfedéllel fedett, s az új stílusirányzat hamar divatossá vált a Sakai (a mai Osaka) kikötővárosának gazdag polgárai körében. A souan szó szerint azt jelenti füves menedék, ami éppen a teakunyhó "zsupfedelére" utal. A souan tér sok elemében az egyszerűség, eszköztelenség, esetlegesség nyilvánvalóvá tételével növeli a teában résztvevők nyugalmát, békéjét. A wabi nyugalma visszafogott színekben, sima és természetes, kezeletlen felületekben jelenik meg, a mindennapok problémáiból a souan teaházba visszavonuló, résztvevő vendégek a természettel eggyé válva élvezhetik a tea csöndjét. Egyes források szerint Souju volt az első, aki a 4 1/2 tatami méretűre állította össze az addig jóval nagyobb 5, 6, vagy akár 8 tatami méretű teaházat, tőle ered a fegyverek teaházból való kizárásának ötlete és több olyan változtatás, ami tovább erősítette a teaszertartás mértékletességének és alázatosságának képét. A souan váltása olyan nagy hatású volt, hogy külön stílussá vált és máig él a teaszertartás nagy, nemzetközileg is ismert iskolái mellett. A souanban kevés, de hangsúlyos a dísz, az is legtöbbször a természetből vett mintát követ. A souan szertartásban használt eszközök rusztikusak, vagy végtelenül letisztultak, leegyszerűsítettek. A kellékek eszközök lecsupaszítása a szertartás zen tartalmát hangsúlyozta, egyúttal véglegesen lebontotta a résztvevők között esetlegesen fennálló társadalmi, anyagi rangbéli korlátokat. Mindezt Souju természetesen a sógunátus szolgálatában tette.

 

Souju és az őt követő Takeno Joo életében 1560-ig Japán a teljes anarchia korát élte. Az élet, a vagyon relatív fogalommá vált. A városok veszélyes helyekké voltak, amiket a fáradtságos gerillaharcok helyett az egymással vetélkedő hatalmi csoportosulások egyszerűen, negyedről-negyedre haladva felégettek. A falvak sajátos és erős önvédelmi rendszert alakítottak ki, és a helyi hatalmasságok vazallusaiként élték túl a kort. A kolostorok elszegényedtek, sok templom, amely megpróbálta megőrizni földjeit, teljesen a harcok martalékává vált. A hatalmi erőviszonyok oszcilláló változása közepette egy-egy szekta kiterjeszthette befolyását, de virágzása kérészéletű volt. 1536-ban a Hokke szekta templomait és vele együtt egész Kyotót, immár sokadik alkalommal a földig rombolta a rivális szektával szövetkező egyik hadúr. A szövetségek és a hűbéri függés szövete a társadalom legapróbb sejtjeire is kiterjedt. A vidéki hadurak léte állandó harc volt a túlélésért. A vereség egyenlő volt a teljes megsemmisüléssel. A vesztes szamuráj elvesztette vagyonát, birtokait, gyermekei rabszolgasorsra jutottak, vagy éhenhaltak, élete értelmetlenné vált. A győztesek természetesen a vesztesek kárára jutalmazták vazallusaikat és ami még fontosabb, rendkívül szoros ellenőrzés alatt tartották a már kiépített rendszert. A hadurak kiskirályságokat hoztak létre, melynek jól körülírható határait folyamatosan tágítani igyekeztek. Ez a folyamat egészen addig tartott, amíg az egyik hadúr végül minden vetélytársát legyőzve egyesítette az országot.

Sajátos szerep jutott ebben a kaotikus korban a kereskedőknek, akik élelemmel és fegyverekkel látták el a harcoló feleket. A megtollasodó iparosok, kereskedők csupán megtűrt tagjai voltak ennek a rendszernek, akik igyekeztek mindenkivel jó viszonyt ápolni. Ezt az adott körülmények között leginkább saját székhelyükön egy szegényes, különösebben nem nagy értéket képviselő kunyhóban tették. A felek érdekei, szándékai, sokszor életük utolsó előtti estéjén egy teáscsészében találkoztak.

  A teakunyhó Shoju által kölcsönzött zsupfedele nem a magyar falvak hagyományaiból ismert nádfedél, hanem a legszegényebb vidékekekn valaha nálunk is alkalmazott fű, vagy sás. A teaházat szegényes, alázatos, a természetbe olvasztó megoldást Shouju a japán halászfalvakból, vagy még valószínűbb, hogy a megvetett, szegény koreai "bevándorlók" földbe mélyesztett, sással fedett kunyhóiról vette. A fű és a sás, vagy a bambuszlevél egyébként is fontos szerepet játszott mind a zen történetekben, mind a wabi környezet felépítésében.

Így ír erről a wabi-sabi egyik alapműve."A világ wabi-sabi módra

A dolgok a semmiből jönnek és a semmi felé tartanak. Ahogy az alkonyat leszáll a tájra, az utazó menedéket keres éjszakára. Bármerre néz, magasra nőtt zsombékot, nádat lát. Egy ölnyit összekarol a fűből, majd összeköti a tetején. Pár perc és készen van a menedék. Másnap reggel, mielőtt újra útra kelne, szétbontja a zsup tetejére kötött csomót, elbontja a kunyhót, a menedék eltűnik. Az összekötött, majd szétbontott zsombék újra összefolyik a mező bontatlan fűtengerével. Úgy tűnik, hogy a természet vad rendje teljesen helyreáll, mégis, ha elég figyelmesek vagyunk, felfedezhetjük az éjjeli menedék tétova, miniatűr nyomait. Egy alig észrevehető csavarodás azon a fűcsomón. Egy emlék az utazó emlékezetében, s egy futó emlék a történetet kezében tartó olvasóéban. Ez a tétova evidencia, ezek a halvány nyomok a wabi-sabi legtisztább, legidealizáltabb megjelenései így az elmúlás, a semmi határán. Ilyen tiszta, milliók által megélt wabi-sabi élmény a sakura egyhetes tűnékeny, szépséges virágzása is. Miközben a természet rombol, ugyanakkor épít is. Új és újabb dolgok épülnek fel látszólag a semmiből. A felületes, futólagos megfigyelő számára rejtve marad a fejlődés forrása és maga a folyamat is. Könnyű összetéveszteni egy újszülött, kicsi, hajlott testű, furcsa szögben álló végtagjaival kalimpáló csecsemőt egy groteszk kinézetű, a halál küszöbén álló töpörödött öregembert. A wabi-sabi a hanyatló, kifelé tartó dolgokat hajlamos kissé sötétebb tónusban, homályosabban, nyugodt környezetben megjeleníteni. A fejlődés elején álló dolgok világosak, ragyogóak és megállítják a tekintetet. A semmi, amit az üres tér metaforája jelenít meg a legjobban mégiscsak tele van lehetőségekkel. Metafizikai nyelven szólva: az univerzum folyamatos mozgásban van a lehetségestől és vissza."

(Leonard Koren Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets and Philosophers. Stone Bridge Press. 1994.)

shouan chashitsu
   
   
   
  arrowsmall greyarrow
    TOVÁBB
 
Ugrás az oldal tetejére