CHANOYU ESZKÖZÖK

 

     
   
Hishaku   
  Kama   
  Mizusashi   
  Kensui
  Chawan
 
Tokonoma 
Kakemono
Hanaire

Tana

          
Futaoki


 chanoyu menu3  
Chasen
 
Chashaku
 
Fukusa
 
 
 Chakin
 
Kaiseki 

   
Ro: tűzhely   Furo tűz nyáron   Hibachi
  Furo bai Sumi - e
  Natsume   Chaire

 
 
Ugrás az oldal tetejére